"Loading..."
 • Her öğrencimizin bir danışmanı-öğretmeni vardır.
 • Bu sistemde öğrenci merkezli çözüm yolları üzerinde durulur.
 • Danışman, öğrencinin hem dersine girer hem de tüm derslerdeki akademik basarisini takip eder.
 • Bu görüşmelerde öğrencinin sınıf ortamındaki durumu, veliden alınan bilgiler ve sınav analizlerine göre eğitmen ve veli is birliği ile bir gelişim planı hazırlanır.
 • Öğrencinin; hafıza, odaklanma, dikkat, hız, esneklik ve yaratıcılık seviyeleri tespit edilerek ihtiyaçları belirlenir.
 • Öğrenmenin tam gerçekleşebilmesi için öğrencinin yeteneklerinin geliştirilmesinin yanında duygusal motivasyonu da sağlanır.

Danışman Öğretmenlerimiz;

 • Okul ders notlarının ve LGS deneme sonuçlarının takibini yapar.
 • Konu tespit analizleri karne seklinde çıkartılarak öğrencinin eksik olduğu konular tespit edilerek takviye etütlerle öğrencinin eksik konuları tamamlanır. (Girdiği bütün sınavların analizleri yapılır.)
 • Haftalık-Aylık ders çalışma takvimlerinin takibini (soru-ödev) yaparak velileri bilgilendirir. Ödev kontrol takipleri yaparak öğrencinin çalışma düzeni ve disiplini kazanmasını sağlar. (Her öğretmenin kitapta ödev kontrol kasesi bulunur)
 • Danışmanlık dosyası (resimli), yüz yüze görüşme formlarıyla öğrencinin motivasyonu arttırılır.
 • Devam devamsızlık takibi aramaları ve telafi derslerinin etüt takibini yapar.
 • Sınıf sosyal aktivitelerinin takibi, sınıf içi haftalık, aylık başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi ve basari panosu oluşturarak öğrenciyi motive eder.