"Loading..."

Bilgenç koleji MÜZİK EĞİTİMİ

  • Çocuklarımızın sosyal, ruhsal ve kişilik gelişiminde müzik çok önemlidir. Her çocuğun yeteneği kapsamında müzikle doğrudan ilişki kurması ve geliştirmesi bedensel ve zihinsel faydalarda sağlar.
  • Bilgenç Kolejinde, müzik bilgilerini öğrenci yetenek düzeyine paralel olarak kazanır. Öğrenciler algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemlerinin de katıldığı süreç içinde eğitim alır. Öğrencilerimizin müzik yeteneğini geliştirmek, üretkenliğine katkıda bulunmak ve özgüven gelişimini sağlamak için Vurmalı Sazlar, Piyano, Bağlama, Keman, Gitar vb. enstrüman eğitimi verilmektedir.

Bilgenç’da Sanat Derslerinde;

  • Her çocuğun yaratıcı yönü ve ilgi alanı ortaya çıkarılır ve geliştirilir.
  • Uygulamada bireysel farklılıkları göz önünde tutularak çalışmalar yapılır.
  • İşitsel eğitimin öğrenmenin kalıcılığı konusu önemsenir.
  • Uygulamada iki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilerek (müzik aletleri) el, düşünce koordinasyonu geliştirilir.
  • Her mekân çalışma alanı olarak planlanır.
  • Temel sanat bilgileri öğrenciye, yetenek düzeyine ve yaş grubuna paralel olarak kazandırılır.
  • Yurt dışı ve yurt içi konserlerle sanatın evrensel boyutunu görmeleri sağlanır.

Eğitim –öğretim çalışmalarının yanında sanatsal faaliyetlerinin de yapıldığı okulumuzda enstrüman kursları sizlerden gelen talepler doğrultusunda başlayacaktır.