"Loading..."

Bilgenç Eğitim Kurumları bu gerçekle yola çıkarak öğrencilerini bilgiye ulaşan, bilgiyi işleyerek yeniden üreten ,geliştiren, uygulayan, ulaşım, bilişim, iletişim ve diğer alanlarda yaşanan yenilikleri ve gelişmeleri algılayıp yorumlayarak kendi pozisyonunu doğru belirleyen, çevresel ve toplumsal sorunlara karşı duyarlı, çok yönlü düşünen, evrensel insani değerleri içselleştirerek davranış haline getiren, milli değerleri benimseyen, geliştirilmesine ve evrensel değerler düzeyine yükseltilmesine katkı sağlayan, bireyler yetiştirmeye çalışmaktadır. Bilgenç Eğitim Kurumları ülkemizin ve küreselleşen dünyanın gerçeklerini, ihtiyaçlarını dikkate alarak yabancı dil öğretimini kritik süreç olarak değerlendirmektedir. Öğrencilerimizin akademik başarılarını potansiyelleri doğrultusunda en üst düzeye taşımak temel hedeflerimizdendir. Bu hedefimiz bilimsel bilgi ve öğrenmeye ilişkin paradigmalarımızın bir gereğidir.

“BİLİNÇLİ GENÇLİK İÇİN BİLGENÇ ”

KURS MERKEZİ;

Etüt merkezlerinde öğrenciler okul dışı zamanlarında da ders sorumluluklarını yerine getirir ve zamanı etkin kullanır. Öğrencinin okul başarısını artırmaya yönelik ders takviyeleri yapılır, sosyal aktiviteler düzenlenir ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmesi sağlanır. Böylelikle başarı amaç değil, sonuç olur!

ETÜT MERKEZİNDEN DAHA FAZLASI…

 • BAŞARI ODAKLI EĞİTİM SİSTEMİ
 • YOĞUN SINAVA HAZIRLIK PROGRAMI
 • DENEYİMLİ VE ALANINDA UZMAN EĞİTİM KADROSU
 • İSABETLİ SORULARIN YER ALDIĞI SINAVLAR
 • EĞİTİM KOÇLARININ SAĞLAM YÖNLENDİRMESİ İLE AKADEMİK ALTYAPI OLUŞUMU
 • REHBERLİK BİRİMİ TARAFINDAN SUNULAN PROFESYONEL KARİYER DANIŞMANLIĞI
 • İNTERAKTİF VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ İÇERİKLER İLE İLERİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI
 • DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA DÜZENİ
 • KURUMSAL KÖKLÜ EĞİTİM KALİTESİ ANLAYIŞI
 • DERS VE AKTİVİTE DENGESİNİN KURULDUĞU BAŞARILI EĞİTİM SİSTEMİ

ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK İÇİN SEVİYE SINIFLARI UYGULAMASI

Destek Dersler
Rehberlik & Eğitim Koçluğu
Spor Faaliyetleri
Dikkat Dağınıklığına Destek
Think Tank Odaları
Hızlı Okuma ve El Yazısı Geliştirme Eğitimi
Sosyal Alanlar ve Kulüp Faaliyetleri
3A Sistemi
Hafıza Teknikleri Geliştirme

üt Merkezi’nde Zaman Öğrenciler ders-aktivite dengesinin sağlandığı bir eğitim programına alınarak zamanlarını en verimli şekilde kullanırlar. Öğrenciler isteklerine göre hafta sonu; sabah, öğle, akşam ya da hafta içi; öğleden sonra seanslarından birine katılabilir. 40 dakika ders - 10 dakika teneffüs olacak şekilde dersler işlenir. Haftada 12 saat ders alırlar ayrıca her ay deneme sınavlarına girerler. Okul ve Etüt Merkezindeki ders saatleri dışında, kalan zamanlarını Etüt Merkezinin Bireysel Çalışma Alanında geçirebilirler.

PROGRAMLI ETÜT

Her hafta işlenen konular tekrar edilir ve konuyla ilgili bol bol soru çözülür. Haftanın belirli gün ve saatlerinde gerçekleşen programlı etütlere öğrencilerin katılması beklenir.

UYGULAMALI DERSLER

Akıllı tahtalara yüklenmiş yayınlarla aktif olarak işlenen uygulamalı derslerde öğrencilerin konuları özümsemesi sağlanır.

DENEME SINAVLARI VE EK ÇALIŞMALAR

Deneme sınavı sonucu yapılan analizlere göre; belli bir konudan eksiği olan öğrenciler bu çalışmaya davet edilir. Velilere SMS ile haber verilir

DESTEK DERSLER

Okuldaki yılsonu başarı puanınızı arttırmak için; yazılı sınav öncesinde Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden okula destek çalışması düzenlenmektedir.

 • Öğrencilerimiz okullarındaki yazılı tarihlerini en az 10 gün öncesinde Eğitim Koçlarıyla paylaşırlar.
 • Koçlarımız sınav tarihlerine göre destek ders programı hazırlayarak etüt düzenler
 • Planlanan okula destek çalışması öncesinde öğrenci ve veliye haber verilir
 • Derslerde okul yazılısına hazırlar nitelikte testler ve konuyla ilgili geçmiş yıllardaki sorular çözülür.
 • Zengin argümanlar eşliğinde konu tekrarları yapılır.

ÖĞRENCİ BAŞARDIKÇA, BİLGİ EDİNME İSTEĞİ ARTAR

Okula Destek Çalışması

 • Eğitim Koçunuza okulunuzdaki yazılı tarihlerini bildiriniz
 • Okul yazılılarınızın sonuçlarını Eğitim Koçuna iletiniz.
 • Ayda en az 2 kere Eğitim Koçunuzla bir araya gelip okuldaki ve etüt eğitim merkezindeki çalışmalarınızı planlayınız
 • Eğitim Koçunuzla sınav sonuç karnesi analizlerinizi inceleyerek; eksiklerinizi değerlendirip, ihtiyacınız olan çalışmaları belirleyiniz

Ayda en az 2 kere Eğitim Koçunuzla bir araya gelip okuldaki ve etüt eğitim merkezindeki çalışmalarınızı planlayınız Eğitim Koçunuzla sınav sonuç karnesi analizlerinizi inceleyerek; eksiklerinizi değerlendirip, ihtiyacınız olan çalışmaları belirleyiniz

DENEME SINAVLARI VE EK ÇALIŞMA

 • Her ay düzenli olarak genel deneme sınavları yapılır.
 • Deneme Sınavı sonrasında eğitim koçlarımız konu analizlerini inceleyerek, başarı oranı düşük olan konulardan ek çalışma düzenleyebilir.
 • Bu çalışmaya ihtiyacı olan öğrenciler; birebir yada grup çalışmasına davet edilir.
 • Ek çalışma yapılacak olan gün, saat, öğretmeni ve etüt konusu öğrenciye önceden haber verilir, veliye SMS ile bilgi verilir

REHBERLİK

Bireysel gelişimin temel taşlarından biri de sosyal gelişimdir. Rehberlik birimimiz; öğrencileri tanımak ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla öğrencilere yaş düzeylerine uygun çeşitli envanterler uygular, analiz eder ve çeşitli seminerler düzenler. Sosyal gelişimini tamamlayan çocuklar; kendilerini daha rahat ifade eder, dikkat-algılama-dinleme-konuşma-beden dili gibi iletişim becerilerini kazanırlar.

SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİMİZİN:

 • İlgi ve yeteneklerini keşfetmesi
 • Zamanı verimli kullanması
 • Sorunlarını sağlıklı çözebilmesi,
 • Başarı için çabalarken mutlu olması

Rehberliğimizin öncelikli hedefidir. Rehberlik: Sınav Sistemi, Aile İçi İletişim, Hedef Belirleme, Çalışma Teknikleri, Tercih Danışmanlığı, Lise Tanıtımı, Kaygı Stres Yönetim

Rehberlik Öğrenci Takip Programı

Öğrenci Tanıma Envanteri, Sosyometri, Sınav Kaygısı & ÇDDÖ Envanteri, D2 Dikkkat Testi, Sorun Tarama Envanteri, Aile Envanteri, Burdon Dikkat Testi, Öğrenme Stilleri Testi, Veli Memnuniyet Anketi, Başarıya Etki Eden Faktörler Envanteri, Renk Körlüğü Envanteri, Çoklu Zeka Envanteri, Duygusal Zeka Testi, Öğrenci Memnuniyet Anketi, Başarısızlık Nedenleri Envanteri, Mesleki Yönelim Envanteri, Stres Düzeyi Ölçeği, Zeka Testi, Kişilik Testi

EĞİTİM KOÇLUĞU

Alanında uzman eğitim kadromuz ile öğrenci merkezli dersler işlenirken Veli + Öğrenci + Öğretmen iletişimini Eğitim Koçlarımızla sağlıyoruz.Eğitim Koçlarımızdan öğrencinizin durumu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Telefonla Görüşmeler
Yüz yüze Görüşmeler
Ders Çalışma Takibi
Sınav Sonuç Takibi
Motivasyon
Devamsızlık Takibi
İletişim Takibi
Eğitim Koçu
 • Her sınıfın bir Eğitim Koçu vardır
 • Eğitim Koçunuz, sınıftaki tüm öğrencilerin yıl içinde sürdürdükleri çalışmaları takip eder, başarılarını izler.
 • Her deneme sınavı sonrası öğrenciler ile görüşür. Öğrencinin eksiklerini gidermesi için yapması gereken çalışmaları belirler
 • Veli ile düzenli olarak iletişim kurar ve öğrencinin durumu hakkında veliyi bilgilendirir.

SOSYAL GELİŞİME DESTEK

Bireysel gelişimin temel taşlarından biri de sosyal gelişimdir.
Günümüz öğrencilerinin, görerek, duyarak, model alarak öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda eğitim metotlarımızı geliştirerek sosyal gelişimlerini de destekliyoruz.
Eğitim modeli sosyal öğrenme kuramıyla destekleniyor.
Kaliteli öğrenme sağlanıyor.
Öğrenciler derse dair olumlu tutum geliştiriyor.
Öğrenci – Öğretmen iletişimi kuvvetleniyor.
Aktiviteler öğrencilerin sosyal ilişkilerini kuvvetlendiriyor
Seminerler
Sosyal Aktiviteler
Atölye Çalışmaları
Kültürel Geziler
Kulüp Faaliyetleri
Sportif Faaliyetler

3A SİSTEMİ

AKILLI TAHTA – AKILLI YAYINLAR – AKIL OYUNLARI
Akıllı tahtalarda dersler renkli ve eğlenceli işleniyor.
Akıllı yayınlar sayesinde dersler uygulama olarak destekleniyor.
Akıl oyunları zihinsel gelişime destek oluyor.
Etüt Merkezi’nde eğitimi teknoloji ile destekliyoruz.

KULÜP FAALİYETLERİ

Hedef kitlemizdeki öğrenciler grup aidiyetliğine önem veriyor. Biz de bunun farkında olarak onları merak etmeye, araştırmaya, yeteneklerini keşfetmeye teşvik ediyoruz.

 • Satranç Kulübü
 • Sosyal Yardım Kulübü
 • Fotoğrafçılık Kulübü
 • Sosyal ve Kültürel
 • Geziler Kulübü
 • Doğa Kulübü
 • Zeka Oyunları Kulübü
 • Güzel Sanatlar Kulübü
 • Spor Faaliyetleri Kulübü

SAĞLAM KAFA SAĞLAM VÜCUT

Öğrenmeye açık zihinler için, sağlıklı yaşam şartları gerekir
Öğrencilerimize spor yapma imkanları sunarak sağlıklı yaşamalarını destekliyoruz.
Öğrenmeye açık zihinler
Erken yaşta spor alışkanlığı kazanma

DİKKAT DAĞINIKLIĞINA DESTEK

Günümüz çocukları, tek taraflı uyaranlarla (TV, tablet, akıllı telefon vb.) beraber yaşıyor ve bunun sonucu olarak dikkat dağınıklığı problemi yaşıyor. Etüt Merkezi’nde;
Dikkat Testi
Dikkat Durum Tespiti
Destek aşamalarıyla öğrencinin dikkat dağınıklığına çözümler üretiliyor.

HAFIZA TEKNİKLERİ

Derslerde işlenen konuların önemli kısımlarının fark edilebilmesi ve unutulmaması için güçlü bir hafıza gerekiyor. Güçlü bir hafıza için doğru beslenme, düzenli uyku ve sıkı çalışma gibi genel geçer kuralların yanı sıra beyin antrenmanlarına da ihtiyaç vardır. Kolay öğrenmenin yolu eğitimli hafızadan geçer.

Hızlı öğrenme
İşitsel zeka gelişimi
Zihinsel matematik
Görsel hafıza gelişimi

THİNK – TANK ODALARI

Dünya çapında özellikle ar-ge departmanlarında “kuvvetli düşünce” geliştiren gruplara Think Tank ismi veriliyor. Think Tank içerisinde çalışanlar günümüz ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik ve işlevsel ürünler, düşünceler üretiyor. Üretilen her düşünce dünya standartlarına yön veriyor, daha kaliteli bir yaşam için formüller geliştiriliyor.

Her yaş grubuna özel münazara programları
Sosyal sorumluluk bilinci kazanma
Münazara ve müzakere yeteneği
Eleştirel ve özgür düşünme
Sosyal becerilerde gelişme
Proje geliştirebilme
Değerler eğitimi
Hızlı Okuma ve El Yazısı Geliştirme
Daha fazla sayfa okuma
Zamanı etkin kullanabilme
Konsantrasyon süresinde artış
Kendini daha iyi ifade edebilme
Yazılı olarak daha etkin cümleler kurabilme
Okul hayatında ve uzun vadede iş hayatında başarı
Bilgi birikiminde artış ve kitap okuma kültüründe gelişme
Okuduğunu daha iyi anlama ve yanlış yapma ihtimalinde azalma
Okumaya, ders çalışmaya dolayısıyla öğrenmeye karşı olumlu tutum

AKILLI SINIFLAR VE İNTERAKTİF YAYINLAR

Verilen eğitimin hızlı, devamlı ve kalıcı olması amacıyla günün teknolojilerinden faydalanılır. Sınıflarda akıllı tahtalar kullanılır.

Sınıflarda ders işlenirken tahtada yer alan dijital içerikler öğrenciye sunulur.
Tahtada bulunan içeriklerde; sınavlar interaktif şekilde yer alırken, konu anlatımları zaman içinde video ve animasyonlarla zenginleştirilir, etkinlikler inter aktifleştirilir.