"Loading..."

- Öğrencilerimiz okul derslerinin sonuna eklenen etütlerle ve cumartesi günler yapılacak programlarla ders tekrarı, ödev uygulamaları ve LGS süreci için çalışmalara katılacaklardır.

- Böylece etüt derslerinde öğrencilerimiz sormak istedikleri sorularını öğretmenlerine sorabilecek, ödev saatlerinde ödevlerini tamamlayarak evde ödev yapma zorunluluğunu ortadan kaldırabileceklerdir.