"Loading..."

"Yarınlar için güçlü adımlar, bugünden başlar." anlayışıyla öğrencilerimizin anaokulundan başlayarak ilkokul ve ortaokuldaki hem akademik hem kişisel gelişimlerini tamamlamak,

Çocuklarımızda var olan üstün nitelikleri her yönüyle açığa çıkarmak için gerekli tüm koşulları oluşturmak,

"Her çocuk eşsizdir. "anlayışıyla farklı zekâ, yetenek, ilgi ve kişilik özelliklerine sahip öğrencilerimizde özgün ve ayrıcalıklı eğitim modelimizle tam öğrenmeyi sağlamak,

Kurum çalışanları ve öğrencilerimiz Bilgenç Koleji ailesinin bir ferdi olmanın sorumluluğunu bilir ve bu anlayışla hareket ederiz.

Başarıyı hedefleyen, öğrenmekten zevk alan, sorgulayabilen, sorularının cevaplarını araştırabilen ve sosyal çevresiyle uyumlu, duyarlı, hoşgörülü, özgüveni yüksek, farklılıklarını ortaya koyarak yeteneği ve ilgi alanları doğrultusunda hareket eden bireyler yetiştirmek,

“Merak eden çocuk öğrenir.” anlayışıyla öğrencilerimizin öğrenme isteğini araştırma ve yaratıcılığa dönüştürmek ve projeler üretmelerini sağlamaktır.