"Loading..."

İngilizce eğitimimiz yasayarak öğrenme temeline dayanıyor ve anaokulundan itibaren eğitim sisteminin içinde yer alıyor. Öğrencilerimiz İngilizceyi ana dillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olacak şekilde öğreniyorlar.

  • Dil öğretimi, fiziksel aktiviteleri de içeriyor. Öğrenciler bedensel aktivitelerle birlikte; yabancı dille bağlantılı şarkı söyleme, taklit yapma, rol oynama aktiviteleri ile uygulamalı olarak eğitimler alırlar.
  • Derslerimiz de öğrenci merkezli bir yaklaşımla drama, müzik, diyalog, oyun, grup çalışması (groupwork), ikili çalışma (pairwork) gibi iletişimi destekleyen etkinlikler düzenlenmekte proje ve performans ödevleriyle öğrencinin dili kullanmasını teşvik edecek doğal ortamlar oluşturulmaktadır.
  • Tüm haftaya yayılan İngilizce LGS Hazırlik programında öğrenciler sınav içeriği, soru çözümü, konu anlatımı, test tekniği, sınav taktikleri ve zaman yönetimi konularında destek alırlar.
  • Sene başında yapılan EPT (English Placement Test- İngilizce Yerleştirme Sınavı) sınavıyla öğrencilerin Okuma (Reading) -Yazma (Writing) –Konuşma (Speaking) –Dinleme (Listening) ve dilbilgisi (grammer) seviyeleri tespit edilerek öğrencilere seviyelerine en uygun eğitim verilir (5.-8. sınıfarası.)

OKULUMUZDA YAPILAN INGILIZCE ETKINLIKLER

  • İngilizce bilgi yarışması
  • İngilizce okuduğunu anlama çalışması
  • Haftanın / ayin öğrencilerine sertifika·Cambridge ESOL sınavlarına hazırlık
  • İngilizce Kulüpler; İngilizce Oyun Kulübü, Pratik İngilizce Kulübü , İngilizce Yayın Kulübü
Haftalık çalışma kâğıtları (worksheets)

Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak ikinci yabancı dil eğitimine başlanmaktadır. İlkokul birinci sınıftan itibaren İngilizce ve Almanca eğitimiyle öğrencilerimizin küçük yastan itibaren dil becerisini kazanmasını hedefliyoruz. Bu bilgilerin ışığında, İngilizce derslerini düzenli takip etmesi halinde 8. sınıftan mezun olan bir öğrencimizin B1 düzeyinde dil becerilerini rahatlıkla kullanabilmesi öngörülmektedir:

BECERILER

B1

DINLEME

Is, okul, bos zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.

OKUMA

Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim.

KARSILIKLI KONUSMA

Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla basa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yasamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, is, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim.

SÖZLÜ ANLATIM

Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kıca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim.

YAZILI ANLATIM

Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim.